رعایت نکات بهداشتی احترام به حقوق شهروندی است

اجرای به روز ترین توصیه های بهداشتی توسط مجریان حمل و نقل درون شهری شهر ملارد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با عنایت به شیوع ویروس کرونا و اقدامات ادارات در خصوص مبارزه با شیوع این ویروس سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ملارد با همکاری مستمر با اداره بهداشت جهت آموزش به روزترین توصیه های بهداشتی به رانندگان ومسافرین درهنگام استفاده از تاکسی ها و خودروهای حمل و نقل عمومی ملارد اقدام نموده است و ضمن توزیع بروشورهای بهداشتی در اجرای این مهم همت گمارده است .