ملاقات شهروندان
برنامه ملاقات مردمی سه شنبه 12 مهر با حضور بهمنی شهردار ملارد برگزارشد.
به روایت تصویر
جلسه آمادگی دستگاه های خدمات رسان در اجرای طرح استقبال از فصل پاییز و زمستان به ریاست نسایی معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد .
جلسه کمیته درآمد با حضور اعضاء
کمیته درآمد شهرداری ملارد به ریاست نسائی معاونت توسعه و منابع و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.