در راستای ساماندهی معابر و سیمای شهری؛

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملازرد تیرهای برق رفیوژ میانی بلوار رسول اکرم(ص) شهر ملارد به طول ۷۰۰ متر در حدفاصل بلوار الغدیر و مطهری در راستای طرح ساماندهی این بلوار و سیما و منظر شهری، توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد حذف و به کنار محور منتقل شد.