به همت معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری، اقدام به جمع آوری شاخ و برگ درختان و زباله های ریخته شده در معابر شهری نمود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری ملارد ، با توجه به اهمیت موضوع زیباسازی و بهسازی محیطی در سطح شهر و همچنین افزایش بهداشت عمومی شهروندان ، معاونت خدمات شهری جمع آوری نخاله های ریخته شده در معابر شهری را در دستور کار خود قرار داده است. در همین خصوص نخاله ها و شاخ و برگ درختان از خیابانهای آزادگان ، سروناز ، گل مریم و کاشانی جمع آوری و به مرکز تعیین شده از طرف شهرداری انتقال یافت.