برگزاری مسابقات فوتبال دستی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و نقل از  روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند جهت حفظ ورزش و سلامت پرسنل یک سری مسابقات فوتبال دستی برگزار گردید وبه برگزیدگان جوایزی اهداء شد.نفرات برتر به شرح ذیل می باشد .

مقام اول : آقای شاپوری             مقام دوم :آقایان اسماعیل پور و مرزانی                             مقام سوم:آقای دکتر جهانشاهی و اکبری                                           مقام چهارم: جواد کریمی و روزه مریم