پروژه های سطح شهر
مهندس بهمنی شهردار ملارد طباطبایی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد از پروژ های سالن ورزشی شهیدان سنگ سفیددی و پروژه ساختمان پلیس هتی تخصصی بازدید نمودند.
دیدار با خانواده جانبازان
شهردار ملارد و ریاست و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر با خانواده جانباز گرانقدر حاج علی حیدر طا]ر آبادی دیدار کردند .
به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره)
نصب بنرهای گرامیداشت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی( ره) بروی ناوگان اتوبوسرانی شهر ملارد انجام شد .