ویژه های خبری

امروز : پنجشنبه - ۱ - آبان - ۱۳۹۹

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه خرید و اجرای دوربین های کنترل نظارت و پایش تصویری و دوربین های پلاک خوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد: 1-دارا بودن صلاحیت لازم و ارائه گواهی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح مربوطه 2- سپرد ...

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه خرید نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته شهرداری ملارد و سازمانهای تابعه را را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد: 1-دارا بودن صلاحیت لازم و ارائه گواهی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- سپرده شرکت در مناقصه ...

شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله و تنظیف شهر ملارد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد : 1-دارا بودن مجوز لازم از وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی و صلاحيت ايمني كار 2-سپرده شرکت در مناقصه به میزان 2/500/000/000 ریال که می بایست ...