ویژه های خبری

امروز : یکشنبه - ۶ - بهمن - ۱۳۹۸
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای رضایتمندی شهروندان در سطح شهر ملارد عبدالملکی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملارد با نمایندگان خطوط تاکسیرانی ییرامون بررسی مشکلات خطوط و تعیین رانندگان برتر رانندگانی که بیشترین رضایت مسافرین را جلب نموده اند جلسه ا ...