تودیع و معارفه مسئول واحد کنترل نظارت شهرداری ملارد

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد :

جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان با مسئولین شهر ملارد

وظایف حوزه خدمات شهر شهرداری ملارد از حساسیت خاصی برخوردار است

ایام الله مبارک فجر ،یادآور حماسه ها ورشادتهاست

عمده ترین رمز بقای اسلام، از طریق حضرت فاطمه(س) است. مقام معظم رهبری

جلوگیری از فعالیت غیرمجاز 33مورد وانت بار

پاکسازی شهر ملارد از تخریبهای اغتشاشات

تاکید برلزوم آموزش و فرهنگسازی

ارزشهای فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت است . مقام معظم رهبری

ادامه عملیات جدولگذاری در شهر ملارد

: اشاعه فرهنگ ورزش،پرهیز از معضلات اجتماعی

هدف احداث این پروژه ها : بالا بردن سرانه ورزشی و فضای سبز شهر ملارد

مراحل تکمیلی تجهیز ساختمان الحاقی شهرداری ملارد

بررسی راه کارهای مناسب برای منظرو طراحی شهری

مقالات دیگر...