به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

با هدف آراستگی سیمای بصری

بهمنی در تشریح عملکرد مطلوب سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملارد در راستای تدوام خدمت رسانی جهادی:

به مناسبت لیالی قدر و شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع)؛

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ملارد

به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد

به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملارد

به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد

مقالات دیگر...