در راستای انجام امورات رانندگان سرویس مدارس و خدمات دهی به دانش آموزان

در راستای رفع نواقص شرکت ها و خدمات دهی به دانش آموزان و رانندگان سرویس مدارس

اجرای ماده 17دستورالعمل شماره 11393 مصوب هیات محترم وزیران

گردهمایی رانندگان شرکت های حمل و نقل دانش آموزی

تحویل یک دستگاه تاکسی صفر کیلومتر دیگر در طرح نوسازی تاکسی فرسوده

صعود غرور آفرین آقای یاسر بیاتی به قله کازبک در کشور گرجستان

صعود به قله دماوند توسط آقای یاسر بیاتی و اهتزاز پرچم مقدس کشورمان بر فراز بام ایران زمین

تشریح آیین نامه و دستورالعمل اجرایی سرویس مدارس

مقالات دیگر...