به همت معاونت عمرانی و زیر بنایی

به منظور هم اندیشی و بررسی طرح نهایی تقاطع غیر هم سطح سه راه مارلیک؛

شهردار ملارد: روان سازی ترافیک گامی به سوی پویایی شهر و نشاط شهروندان

شهردار ملارد: با هدف توسعه، شکوفایی و آبادانی روزافزون شهر؛

ارتقاء ایمنی معابر حادثه خیز سطح شهر به همت عوامل معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد؛

در راستای مقابله با گرمای تابستان و ایجاد فضای کاری مطلوب و مطبوع؛

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد:

شهردار ملارد: با طراحی استاندارد و جانمایی درست؛

در راستای احترام به حقوق شهروندی انجام گرفت.

انجام فرآیند باز آفرینی شهری و پیاده راه سازی در مارلیک

مقالات دیگر...