به همت معاونت زیربنایی و ترافیکی شهرداری

عملیات اجرای روکش آسفالت

اجرای عملیات آسفالت در بلوارامام رضا (ع)

اجرای نصب روشنایی در معابر شهر ملارد

مقالات دیگر...