با هدف ارتقای سرانه فضای سبزدر شرایط فعلی بحران آب؛

آمادگی برای پنجشنبه آخرسال جهت اجرای تمهیدات ترافیکی

ارائه خدمات پیشگیرانه

به منظور خدمات رسانی بهینه تر به شهروندان شهر ملارد

آماده سازی تابلوی سردرب و جهت نما در حسینیه سازمان گلزار شهدای شهرداری ملارد

بازپیرایی فضای سبز گلزار شهدای ملارد در حال انجام است