ویژه های خبری

امروز : چهارشنبه - ۱۵ - آذر - ۱۴۰۲
آگهی مزایده

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز دویست و نوزدهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره ۱۶۹۰/س پ د/۹۹ مورخ ۹۹/۰۷/۰۱امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را برای مدت یک سال از طریق برگزاری  مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذ ...

شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله شهر ملارد را با برآورد تقریبی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به پیمانکار واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد : ۱-دارا بودن مجوز لازم از وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی و صلاحيت ايمني كار ۲-سپرده شرکت در مناقصه به میزا ...

شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله شهر ملارد را با برآورد تقریبی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به پیمانکار واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد : ۱-دارا بودن مجوز لازم از وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی و صلاحيت ايمني كار ۲-سپرده شرکت در مناقصه به میزا ...

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه خرید و اجرای دوربین های کنترل نظارت و پایش تصویری و دوربین های پلاک خوان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد: 1-دارا بودن صلاحیت لازم و ارائه گواهی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح مربوطه 2- سپرد ...

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه خرید نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته شهرداری ملارد و سازمانهای تابعه را را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد: 1-دارا بودن صلاحیت لازم و ارائه گواهی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- سپرده شرکت در مناقصه ...

شهرداري ملارد درنظر دارد اجرای جمع آوری زباله و تنظیف شهر ملارد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرايط مشروحه ذیل واگذار نمايد : 1-دارا بودن مجوز لازم از وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی و صلاحيت ايمني كار 2-سپرده شرکت در مناقصه به میزان 2/500/000/000 ریال که می بایست ...

فیلم

شهید هادی شریفی اولین شهید ایرانی مدافع حرم گلزار شهدای شهرستان ملارد، که آرزوی شهادت داشت و محل مزار خود را تعیین کرده بود، پس از ۵ سال از طریق آزمایش DNA شناسایی و...