با هدف بررسی طرح اولیه پروژه غیرهم سطح سه راه مارلیک

با هدف ارتقاء ضریب ایمنی و انضباط ترافیكی؛

با هدف ارتقاء ضریب ایمنی جانی افراد و انضباط ترافیكی

با هدف توسعه کالبد شهری و الحاق شهرک‌های همجوار به شهر ملارد

با هدف تسهیل در تردد سواره و پیاده :

با هدف ایجاد شهری مدرن و شهروند محور

با هدف هدایت آبهای سطحی و اصلاح هندسی معابر

با هدف تحقق هرچه سریعتر مطلوب های فرهنگی

به منظور مناسب سازی ، رفع نواقص موضعی و تامین سطحی ایمن در معابر

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد گزارش داد:

در راستای ارتقای سرانه ورزشی شهر ملارد

اهتمام شهرداری در راستای زیباتر کردن منظر شهری و رضایت شهروندان

در راستای ارتقای شاخص های سلامت جامعه

بهینه سازی معابر

به همت معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری ملارد

به همت معاونت زیربنایی و ترافیکی شهرداری

به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد

مقالات دیگر...