طرح جهادی و محله محور روز جمعه 29 بهمن

جمعه جهادی محله محور در شهر ملارد

جمع آوری زباله های شناور از مخازن کنترلی آبهای سطحی

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

جلسه کمیسیون بند ۲۰ شهرداری ملارد

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

توسط شهرداری ملارد انجام گردید:

با همت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهرداری ملارد

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

مقالات دیگر...