به همت نیروهای خدوم خدمات شهری

به همت معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

با حضور نایب ریس شورای شهر و معاونین شهرداری ملارد

شهر سالم و زیبا، حاصل اقدامات جزئی شما شهروندان مهربان است

تاکید معاونت خدمات شهری و زیست محیطی

مقالات دیگر...