در ادامه روند تکمیلی پروژه های عمرانی در ملارد

ساماندهی معابر و اجرای سنگ فرش

زیرسازی جهت روکش و ترمیم آسفالت در معابر ملارد

در ادامه روند تکمیلی پروژه های عمرانی در ملارد

طباطبایی حسنی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد

روشنایی خیابان شیوا و بازارچه خیرانی

استمرار اقدامات شهرداری ملارد در جدول گذاری شهری

به مناسبت هفته زمین پاک صورت گرفت؛

در راستای جلب رضایت عمومی شهروندان ملاردی

باهدف فرهنگ سازی و توسعه ورزش شهروندی؛

مقالات دیگر...