به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

به همت مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد

با تلاش سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهرداری ملارد

با شروع بارش برف تردد بدون مشکل در شهر ملاردبرقرار است.

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد خبرداد:

به همت معاونت امورزیربنایی و ترافیک شهرداری ملارد انجام شد:

با همت شبانه روزی معاونت زیر بنایی و ترافیک شهرداری ملارد

به همت معاونت زیربنایی و ترافیک

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهر ملارد

مقالات دیگر...