نصب سرعتگیر در خیابان های شهر ملارد

عملیات عمرانی در فرهنگسرای شهر ملارد آغاز گردید

ادامه عملیات عمرانی در ساختمان جدید سازمان آرامستانهای شهرداری ملارد

ادامه عملیات دیواره طبقه اول پروژه سازمان آرامسانهای شهرداری ملارد

عملیات عمرانی در ساتمان شهردای مرکز

عملیات عمرانی در ساختمان گلزار شهدا ادامه دارد

کوچه میعاد در اطلس شرقی جدولگذاری گردید

دیوار کشی پیرامون سازمان حمل و نقل بار و مسافر

جدولگذاری خیابان شهید شوریابی در ملارد آغاز گردید

فاز دوم راه سازی مسیر سکوی زباله

مراحل تکمیلی پروژه ساختمان جدید شورای اسلامی شهر

نصب تابلوهای هشدار دهنده در شهر ملارد

ادامه ساخت سوله انبار در ایستگاه آتش نشانی

اجرای سیستم نوین عمرانی در پروژه ساختمان گلزار شهدا

اجرای عملیات روکش آسفالت در معابر شهر ملارد

عملیات عمرانی در پروژه سازمان آرامستانهای شهرداری ملارد

روکش آسفالت خیابان روبروی فرمانداری به پایان رسید

تکمیل پارک دانش با اجرای کفپوش آن

تیرچه گذاری سقف دوم ساختمان آرامستانها به پایان رسید

آغز دیوار کشی ساختمان اداری سازمان آرمستانهای شهرداری ملارد

تسطیح مسیر سکوی زباله در حال انجام است

عملیات نخاله برداری در سطح شهر

لکه گیری و روکش اسفالت مناطقی از شهر ملارد

عملیات عمرانی در سایت موتوری شهرداری ملارد

ادامه دیوار کشی امام زاده ابراهیم شهر ملارد در دستور کارقرار گرفت

مقالات دیگر...